ROTARYEN NEDİR

Rotary amaçlarına uygun niteliklere sahip, kendinden önce başkalarına hizmet prensibini benimsemiş, toplumdan alma yerine topluma verme aşamasına ulaşmış, iyi ahlak sahibi, toplumda saygınlığı bulunan, iş ve mesleğinde zirveye erişmiş , liderlik vasıflarına haiz , dernek ana ve iç tüzüklerindeki yöntemle bir Rotary Kulübüne üye kaydedilmiş kişilere Rotaryen olarak hitap edilir.

 

Her rotaryenin politik ve dini inançları sadece kendisini ilgilendiren özel hususlar olup, her rotaryenden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir.

 

Türk Rotaryenleri; Atatürk İlke ve Inkilaplarını benimsemiş, Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası ve Kurumlarına bağlı , Milli Birlik ve beraberlikten ödün vermeyen , geleneklerine ve inançlarına sadık, laik ve demokratik bireylerdir.