ROTARY TARİHİ

Rotary nedir?

Rotary küresel bir toplum gönüllüler ağıdır. Rotary üyeleri  hayırsever hizmetlerde bulunan, yüksek ahlaki standartları teşvik eden, dünyada iyi niyet ve barışın tesisine yardımcı olan iş adamları ve profesyonel liderlerdir.

165 den fazla ülkedeki 31 000 civarındaki Rotary kulübü yoksulluk, sağlık, açlık, okuma-yazma bilmeme (cahillik) ve çevre gibi kritik konularla ilgili hizmet projelerini kendi yerel cemiyetlerinde yürütmektedirler.

Projeler :

Rotary kulüpleri yaşam şartlarını iyileştirmek için dizayn edilmiş çeşitli insancıl, kültürel ve eğitimsel aktivitelere katılmaktadırlar. Rotary’nin yardımsever bağışları özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca ihtiyaç sahibine sağlık hizmetleri ve ilaç yardımı, temiz içme suyu, gıda, meslek eğitimi, gençlik gelişimi ve eğitimi verilmesine  odaklanmış olan kulüp projelerini desteklemektedir.

Buna ilave olarak, Rotary her yıl teknik uzmanlık ve bilgi birikimini dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat ederek zorlukların çözümünde kullanan  200 den fazla Rotary gönüllüsünü de finanse etmektedir.

Barış :

Rotary uluslararası burslar, değişim programları, ve hayırsever bağışlar ile uzlaşma kültürünü desteklemektedir. Rotary 2002 yılında, geleceğin barış elçilerinin eğitimleri için dizayn edilmiş yenilikçi bir program olan Rotary merkezlerini ( barış ve anlaşmazlık çözümü için uluslararası bilimler ) kurmuştur.

Bu program;her yıl  dünyanın çeşitli bölgelerinde yerleşik olan 7 önemli üniversite vasıtasıyle  70 adet dünya barış bilim adamının ululararası ilişkiler, zıtlık bilimleri, ve müzakere konusundaki yüksek lisans programlarına burs  sağlayarak gelecekteki liderlere barışın sürekliliği için ilave araçlar sunmaktadır.

Çocuk felcinin ortadan kaldırılması :

Rotary 1985 yılında dünya çocuklarını çocuk felcine karşı koruyacak olan önemli bir program olan PolioPlus programını başlatmıştır. Rotary’nin halka yakın liderliği, gönüllü desteği, ve aşı için başlangıç finansmanını sağlaması  Dünya Sağlık Konseyinin 1988 yılında çocuk felcinin dünya üzerinde tamamen yok edilmesi için almış olduğu kararı tetiklemiştir. Küresel Çocuk Felci Girişiminin öncü partnerleri Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Rotary, U.S.hastalık kontrol ve korunması merkezleri, ve UNICEF ‘ dir.

Bu ortaklığın çabaları sonucunda çocuk felci vakalarının sayısında  1988 yılından beri  %99 oranında düşüş kaydedilerek dünyanın çocuk felcini kurutma isteğinin devamı sağlanmıştır. Rotary üyeleri bu kritik çaba için  için yarım milyar amerikan dolarını bağışlamış ve gönüllü olarak sayısız zamanlarını adamışlardır.

Gelişim :

Paul P.Harris dünyanın ilk hizmet kulübü olan Şikago Rotary Kulübünü 23 Şubat 1905 yılında kurmuştur. Rotary’nin sloganı ” kendinden önce hizmet” olup kuruluşunun 100.yılını kutladığı günümüzde doğruluk,iyilik, insanlararası tanışıklık ve dünya barışı ile ilgilenmeye devam etmektedir.

Rotary günümüzde Birleşmiş Milletler örgütünde sivil bir toplum örgütün sağlayabileceği en yüksek danışmanlık statüsüne sahiptir.Rotary bu nedenle UN sisteminin dünya genelindeki insan ve kaynaklarına ulaşımı mümkün kılan bir söz hakkına sahiptir.

İnsan :

Bir Rotary kulübüne bağlı olmak insana içinde bulunduğu topluma zevkli ve organize bir şekilde  yardım edebilme olanağı sağlar. Rotary üyeleri kulüp,toplum ve uluslararası aktiviteleri planlamak için haftada bir toplanırlar.Üyeler sahip oldukları beceri ve uzmanlıkları küresel olarak kullanarak mesleki tanışıklıklarını  ve kültürlerarası anlayışlarını arttırmaktadırlar.

KAYNAK :Rotary International, “this is rotary”, 001-EN–(1203)