UR Başkanı 2020 - 2021

Holger Knaack & Susanne

UR 2420. Bölge Guvernörü 2020 - 2021

Gaye Binark & Mete

Körfez Rotary Klubü Başkanı

Muratcan Özbek ve Şehbal

Rotary Korfez

Rotary küresel bir toplum gönüllüler ağıdır. Rotary üyeleri hayırsever hizmetlerde bulunan, yüksek ahlaki standartları teşvik eden, dünyada iyi niyet ve barışın tesisine yardımcı olan iş adamları ve profesyonel liderlerdir.

165 den fazla ülkedeki 31 000 civarındaki Rotary kulübü yoksulluk, sağlık, açlık, okuma-yazma bilmeme (cahillik) ve çevre gibi kritik konularla ilgili hizmet projelerini kendi yerel cemiyetlerinde yürütmektedirler.

Rotary Korfez

Bir Rotary kulübüne bağlı olmak insana içinde bulunduğu topluma zevkli ve organize bir şekilde yardım edebilme olanağı sağlar. Rotary üyeleri kulüp,toplum ve uluslararası aktiviteleri planlamak için haftada bir toplanırlar.Üyeler sahip oldukları beceri ve uzmanlıkları küresel olarak kullanarak mesleki tanışıklıklarını ve kültürlerarası anlayışlarını arttırmaktadırlar.

Rotary Korfez

Rotary kulüpleri yaşam şartlarını iyileştirmek için dizayn edilmiş çeşitli insancıl, kültürel ve eğitimsel aktivitelere katılmaktadırlar. Rotary’nin yardımsever bağışları özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca ihtiyaç sahibine sağlık hizmetleri ve ilaç yardımı, temiz içme suyu, gıda, meslek eğitimi, gençlik gelişimi ve eğitimi verilmesine odaklanmış olan kulüp projelerini desteklemektedir.

Buna ilave olarak, Rotary her yıl teknik uzmanlık ve bilgi birikimini dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat ederek zorlukların çözümünde kullanan 200 den fazla Rotary gönüllüsünü de finanse etmektedir.

Rotary Korfez

Paul P.Harris dünyanın ilk hizmet kulübü olan Şikago Rotary Kulübünü 23 Şubat 1905 yılında kurmuştur. Rotary’nin sloganı ” kendinden önce hizmet” olup kuruluşunun 100.yılını kutladığı günümüzde doğruluk,iyilik, insanlararası tanışıklık ve dünya barışı ile ilgilenmeye devam etmektedir.

Rotary günümüzde Birleşmiş Milletler örgütünde sivil bir toplum örgütün sağlayabileceği en yüksek danışmanlık statüsüne sahiptir.Rotary bu nedenle UN sisteminin dünya genelindeki insan ve kaynaklarına ulaşımı mümkün kılan bir söz hakkına sahiptir.

Rotary: İyiliğin Kısa Tarihi

Sağlık Çalışanlarına Yemek Paketi

Birlikte Başaracağız Projesi Videosu